Dr. Reichelt

Karl Ludvig Reichelt er nå pensjonist, men forsker videre på Rikshospitalet på det han har vært opptatt av i hele sin karriere: Mange som er rammet av alvorlig psykisk sykdom, kan bli kvitt symptomene ved å kutte ut melkeproteiner og gluten fra kostholdet.
Reichelt er lege og dr. med og har forsket på dette i 30 år. Han fortalte en gang at han for mange år siden hadde sett to schizofrene på en institusjon som var helt isolert og satt i et hjørne og spiste sin yndlingsrett, hveteboller. Han fikk tillatelse av foreldrene til å ta fra dem all hvete i kosten og noen uker etter hadde de begynt å kommunisere med omverdenen. Etter noe mer tid var de så bra at de kunne komme hjem. Foreldrene mente at de nå var så bra at de kunne ta opp hvetebolle-kosten igjen og de ville ikke høre på at det var det som var årsaken til at de var blitt bedre. De fikk medhold av institusjonslegene. 14 dager senere var de tilbake på institusjonen og Reichelt måtte med sorg ta farvel med de to der..
Gjennom sin forskning har Reichelt sett at personer som har autisme, schizofreni eller annen alvorlig psykisk sykdom, ofte mangler de enzymene som skal bryte ned poteiner fra mel- og melkebaserte matvarer. Det som skjer så er at disse unedbrutte proteinene (peptider) hoper seg opp og danner opiumsliknende peptider som skaper en tilstand av rus. Innak av melk og hvetemel kan altså føre til hjerneskade og alvorlig psykisk sykdom.
Reichelt er opptatt av at ikke alle trenger å kutte ut disse matvarene i kostholdet, og han har også utviklet en urinpeptid-prøve som man kan ta for å påvise om det foreligger proteinintoleranse. På bakgrunn av denne testen og eventuell blodprøve, kan det så forsøksvis gås fram med å prøve ut gluten og kaseinfri diett.
Karl Ludvig Reichelt fikk kongens fortjenestemedalje i gull i 2004 for sitt arbeide med dette temaet.
Mer info:

 

Referanser: Psykisk helse, nr. 2/2011

Foto: wikimedia commons

Reklamer